Casa Verde, Sao Paulo- okupacije karti tlu
Karta Casa Verde, Sao Paulo- oduzimanje zemljišta