Bivši Sao Paulo - 1943 karti
Karta bivši Sao Paulo - 1943