Međunarodna zračna luka) karti
Kartica je Međunarodna zračna luka)