Međunarodna zračna luka Pula - visoka kartica terminal sigurnost
Kartica je Međunarodna zračna luka Pula - visoka razina sigurnosti terminala